четвъртък, 27 септември 2007 г.

сряда, 26 септември 2007 г.


ПОПИТАХ...

Попитах Вятъра : - Кажи ми Ветре, къде е Бог ? И Вятърът ми отговори :- Облака попитай। Нима не си разбрал? Попитах Облака : - Къде е Бог? И Облака ми отговори : - Слънцето попитай।Нима не си разбрал? ПопитахСлънцето : - Къде е Бог? И Слънцето ми отговори : - Луната питай। Нима не си разбрал?Попитах и Луната : - Къде е Бог? А тя ми отговори : -Звездите ги попитай।Нима не си разбрал? Попитах и Звездите : - Къде еБог?А те ми отговориха : - Къде е Бог? Нима не си разбрал? И се засмяха нежно и игриво - Върни се в къщи,влез в градината и цветенцето малко погледни। Не виждаш ли Хармонията? Това е Бог!!! Очите ти са част от творението Божие наречено ЧОВЕК! Огледай се и помисли кой може всичко това да създаде?Човек ли, или животно някое ? Духът ти Бог е,което казва - ТИ СИ БОГ - защото всичкото създадено е Негово !!!
Вещерката

петък, 7 септември 2007 г.

четвъртък, 30 август 2007 г.

Шестте грешки на човека:
1. Заблудата, че личният напредък
се постига чрез потъпкване на другите.

2. Склонността да се тревожим за неща, които не могат да бъдат променени или поправени.

3. Твърдението, че нещо е невъзможно,
защото ние не сме способни да го направим.

4. Отказът да оставим настрана
дребнавите си предпочитания.

5. Пренебрежението към развитието
и усъвършенстването на духа и липсата на навика да четем и да учим.

6. Опитите да натрапваме на другите
своите убеждения и своя начин на живот.

Марк Тулий Цицерон (106 г. пр. Хр. - 43 г. пр. Хр.)

сряда, 29 август 2007 г.

АКО /Рудиард Киплинг/
Borein Marlen

Ако можеш да запазиш главата си здрава,
А другите – не, и те обвинят за това;
Ако всички те хулят, но ти в себе си вярваш
И взимаш пред вид техният гняв,
Ако можеш да чакаш без капка умора,
И в измама въвлечен - чист да останеш,
Ако можеш, когато си мразен дълбоко,
И от всички пропъден, ти всички да каниш.


Ако имаш мечти, без на тях да робуваш,
Ако мислите твои не са самоцел,
Ако можеш тъй както печелиш - да губиш,
възход и падение наравно приел.
Ако можеш мълчаливо да слушаш мерзавец,
Как с твоите думи печели успех,
Ако рухне това, в което цял живот вярваш,
И пак си готов да започнеш градеж,


Ако можеш всичко, което спечелиш
да заложиш спокойно на последния зар,
и загубиш ли – да можеш мълчейки
да си тръгнеш по пътя без капка печал,
Ако в миг те напуснат и сетните сили -
И до стената притиснат, ти пак се крепиш
и до болка напрягаш своите жили
С едничката мисъл - да продължиш,


Ако можеш пред тълпи да говориш със скромност
И до просяк да вървиш, тъй както до цар,
Ако враг и приятел почиташ достойно,
А чуждата почит не ти е товар,
Ако всяка минута живот изживееш,
И смисъл на всяка секунда дариш,
Твоя ще е Земята и всичко във нея,
Но по-важно, синко, ще си станал мъж!